Calendar 11.04.2024

Zalety i wady stosowania sztucznej inteligencji w HR

PSbg
logo

Wsparcie sztucznej inteligencji (AI), digitalizacja, cyfryzacja i automatyzacja procesów ma miejsce niemal w każdej dziedzinie życia i to zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Również działy HR wykorzystują nowoczesne technologie do zarządzania procesami związanymi z rekrutacją, utrzymaniem czy rozwojem pracownika. Implementacja sztucznej inteligencji w obszarze HR może przynieść firmom wiele korzyści, poczynając od wpływu na candidat experience, przez employer branding, aż po wzrost efektywności w realizacji strategii personalnej i optymalizację kosztów. Czy AI może zastąpić człowieka? Jakie są ryzyka wynikające z wprowadzania nowych technologii do zarządzania zasobami ludzkimi?

Zalety sztucznej inteligencji w rekrutacji i HR

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz powszechniejszym narzędziem wykorzystywanym w rekrutacji i HR. Do największych zalet wdrażania nowoczesnych technologii do procesów personalnych zalicza się m.in.

Automatyzacja procesów

Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji wiele czasochłonnych procesów, którymi zajmują się działy HR może zostać zautomatyzowanych. Dotyczy to np. takich aspektów jak selekcja CV, przesyłanie kandydatom informacji o kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego, planowanie rozmów kwalifikacyjnych czy onboarding nowych pracowników. Wykorzystanie nowoczesnych technologii uwalnia zasoby i sprawia, że specjaliści zatrudnieni w dziale zarządzania zasobami ludzkimi mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach.

Personalizacja doświadczeń i wpływ na candidate experience

AI może pomóc w tworzeniu znacznie lepszych i bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla kandydatów, którzy biorą udział w procesach rekrutacyjnych. Przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji do poprawy candidate experience są chatboty działające w oparciu o AI i odpowiadające na pytania o firmę czy stanowisko pracy.

Zwiększenie wydajności pracy

Wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji oraz narzędzi automatyzacji w procesy zarządzania zasobami ludzkimi może zaoszczędzić czas zespołom HR, a także poprawić jakość wykonywanej przez nich pracy. AI może analizować duże ilości danych o pracownikach, np. informacje o absencji, wydajności i wynagrodzeniach, i na ich podstawie tworzyć trendy oraz wzorce, co z kolei pozwala na podejmowanie lepszych, bardziej precyzyjnych decyzji biznesowych.

Lepsze zarządzanie talentami

Sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikowaniu potencjalnych liderów i talentów, a także we właściwym określaniu potrzeb rozwojowych pracowników. We wsparciu AI tworzone są plany szkoleń uwzględniających indywidualne ścieżki kariery każdego z pracowników.

Jakie są wady sztucznej inteligencji?

Mimo licznych zalet wynikających z wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w procesach HR przygotowując się do wdrożenia usprawnień należy uwzględnić także pewne ryzyka oraz wady, których nie jest ona pozbawiona.

Przede wszystkim AI działa na podstawie algorytmów i danych, nie posiada zdolności do odczuwania empatii ani intuicji, które często są kluczowe w sprawnym zarządzaniu personelem. Co więcej, jeśli sztuczna inteligencja została wytrenowana w oparciu o dane zawierające zniekształcone wzorce czy uprzedzenia, to AI może je reprodukować, a nawet wzmacniać, co może doprowadzić do podejmowania krzywdzących czy dyskryminujących decyzji.

Mimo, iż działające w oparciu o sztuczną inteligencje programy mogą generować rozwiązania na podstawie analizy dostarczonych danych, to jednak brak im zdolności do tworzenia oryginalnych, kreatywnych metod rozwiązywania czy przeciwdziałania problemom.

Warto także podkreślić, że skuteczność modeli opartych o AI w dużej mierze zależy od jakości i ilości danych treningowych, w które zostały wyposażone. Brak ich różnorodności lub niewystarczająca liczba dostarczonych informacji może prowadzić do niedokładnych lub nietrafnych wniosków.

Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w HR?

Sztuczna inteligencja może pełnić coraz większą rolę w działach HR, wspomagając wiele procesów rekrutacyjnych, zarządzania personelem i rozwoju pracowników. Jednakże zastąpienie całego działu HR przez AI jest mało prawdopodobne z kilku powodów:

 • Aspekty emocjonalne i międzyludzkie

Dział HR zajmuje się nie tylko administracyjnymi aspektami zarządzania personelem, ale także złożonymi ludzkimi relacjami. Rozwiązywanie konfliktów, rozmowy o wynagrodzeniu, wsparcie w trudnych sytuacjach – to wszystko wymaga empatii, zrozumienia i interakcji międzyludzkich, których AI nie jest w stanie zastąpić.

 • Kreatywność i innowacyjność

AI może pomóc w automatyzacji wielu zadań rutynowych w HR, ale tworzenie strategii HR, rozwijanie kultury organizacyjnej i innowacyjnych programów dla pracowników wymaga kreatywności i myślenia strategicznego.

 • Etyka i wartości organizacyjne

Decyzje dotyczące zatrudniania, promocji, wynagrodzeń i rozwoju pracowników często opierają się na wartościach organizacyjnych i etyce. Ludzie w działach HR mogą lepiej rozumieć kontekst organizacyjny i zastosować wartości firmy w podejmowaniu decyzji, co jest trudne do zautomatyzowania przez AI.

Sztuczna inteligencja może stanowić doskonałe narzędzie wspomagające pracę działów HR. Może pomagać w automatyzacji rutynowych zadań, analizie danych i udzielać wsparcia w podejmowaniu decyzji. Dzięki wykorzystaniu AI pracownicy działu HR mogą skupić się na bardziej strategicznych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na budowaniu relacji z pracownikami i rozwijaniu kultury organizacyjnej. Jednak w obecnej fazie rozwoju zastąpienie człowieka przez modele sztucznej inteligencji jest mało prawdopodobne. Pomimo niewątpliwych korzyści płynących z wykorzystania AI w obszarze HR, ludzkie interakcje, empatia i złożoność ludzkich relacji pozostają kluczowe dla skutecznego zarządzania personelem.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social