Calendar 21.03.2024

Pracownicy tymczasowi – sposób na elastyczną strukturę kadrową

PSbg
logo

Jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorstw jest utrzymanie elastycznej struktury kadrowej, przy jednoczesnej minimalizacji poziomu negatywnej rotacji pracowników i utrzymaniu talentów w organizacji. Dynamiczne zmiany na rynku pracy, wahania koniunktury gospodarczej czy sezonowość popytu wpływają na nasilenie potrzeby elastyczności w zakresie zatrudnienia.

Coraz więcej firm sięga po rozwiązania, które umożliwiają im szybkie dopasowanie wielkości zespołu do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej.

Pracownicy tymczasowi – szybkie rozwiązanie sezonowego zapotrzebowania

Praca tymczasowa jest jedną z form elastycznego zatrudnienia. Pozwala ona w szybki i łatwy sposób zarówno pozyskać znaczne wolumeny pracowników, jak i zmniejszyć zatrudnienie w przypadku niesprzyjającej koniunktury.

Możliwość zatrudnienia tymczasowego ma szczególne znaczenie wtedy, gdy pojawia się nagły wzrost zamówień, sezonowe zapotrzebowanie na pracowników (np. w branży logistycznej przed świętami) czy w okresie wakacji, kiedy pilnie trzeba uzupełnić wakaty za pracowników przebywających na urlopach.

Dzięki współpracy z agencją zatrudnienia pracodawca nie musi zajmować się procesem rekrutacji, nie wystawia ogłoszeń o pracę i nie prowadzi rozmów z kandydatami. To agencja pracy odpowiada także za podpisanie umów z pracownikami tymczasowymi, prowadzenie ich dokumentacji kadrowej, jak również rozliczenie i wypłatę wynagrodzenia. Klient nie musi więc obciążać dodatkowymi zadaniami swojego zespołu.

Zaangażowanie pracowników tymczasowych w realizację krótkoterminowych zleceń daje możliwość elastycznego dopasowywania struktury kadrowej do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Nie ma limitu dotyczącego ilości zawieranych umów z pracownikiem, można więc przedłużać zatrudnienie zgodnie z potrzebami, aż do osiągniecia maksymalnej długości okresu zatrudnienia tymczasowego, czyli 18 miesięcy.

Ważne!

Z pracownikiem tymczasowym można zawrzeć dowolną liczbę umów, jednakże łączny czas zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

Praca tymczasowa jako sposób na weryfikację kompetencji pracowników (Try & Hire)

Znalezienie idealnego pracownika, który będzie posiadał niezbędne kompetencję oraz umiejętności i doskonale wpisze się w kulturę organizacyjną firmy jest obecnie jednym z głównych wyzwań dla działów HR. Do tego zmiana regulacji dotyczących umów na okres próbny, a także konieczność uzasadniania wypowiedzeń kodeksowych umów na czas określony powodują, że koszty nietrafionej rekrutacji znacznie się podnoszą. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na innowacyjne podejście do rekrutacji i weryfikacji kompetencji kandydatów, które choć na zachodzie Europy jest bardzo popularne, w Polsce dotychczas dotyczyło przede wszystkim dużych korporacji. Mowa o modelu pracy tymczasowej w formule Try & Hire, czyli tłumacząc na polski: wypróbuj i zatrudnij.

Weryfikacja kompetencji poprzez pracę tymczasową

Jedną z głównych zalet pracy tymczasowej w ramach Try & Hire jest możliwość dokładnej weryfikacji umiejętności i kompetencji kandydata, a także jego dopasowania do kultury organizacyjnej obowiązującej w przedsiębiorstwie. Biorąc pod uwagę, że ten model współpracy wykorzystywany jest przede wszystkim w przypadku stanowisk średniego szczebla oraz wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych, to ocena czy dana osoba spełnia oczekiwania związane z powierzanymi jej obowiązkami przed zatrudnieniem na etacie, wydaje się być istotna – choćby biorąc pod uwagę aspekt finansowy.

Redukcja ryzyka związanego z nietrafioną rekrutacją

Zatrudnienie pracownika przez agencję pracy tymczasowej zamiast od razu na etacie daje firmie czas, aby ocenić pracownika bezpośrednio w środowisku pracy i w trakcie jej wykonywania, jeszcze zanim podejmie decyzje o zatrudnieniu go na stałe. To umożliwia uniknięcie potencjalnych i bardzo kosztownych błędów związanych z niedopasowaniem kandydata do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Model Try & Hire daje obu stroną, a więc pracodawcy i pracownikowi, szansę na lepsze poznanie oraz zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Pozwala on firmom ocenić umiejętności, kompetencje oraz dopasowanie potencjalnego pracownika do organizacji i stanowiska pracy jeszcze przed zatrudnieniem go na etacie.

Pracownicy tymczasowi – sposób na braki kadrowe bez zwiększania etatów w firmie

Zmieniające się potrzeby biznesowe i okresowe obciążenia pracą sprawiają, że pracodawcy coraz chętniej decydują się na korzystanie z alternatywnych modeli zatrudnienia. Praca tymczasowa pozwala na zaspokojenie potrzeb kadrowych bez konieczności zwiększania stałych etatów w firmie. To szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które z wyprzedzeniem muszą określać poziom headcountów oraz budżetować wynagrodzenia.

Zatrudnienie tymczasowe pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia stałych pracowników np. nadgodzinami wynikającymi z konieczności realizacji dodatkowych zleceń. To także sposób na dostosowanie poziomu obsady do zmiennych potrzeb firmy bez konieczności podejmowania decyzji o długotrwałym zatrudnieniu na etacie.

Ważne!

Pracownicy zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej nie podlegają regulacjom ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Innymi słowy – pracowników tymczasowych nie dotyczą zwolnienia grupowe.

Agencja pracy jako dodatkowy dział HR w firmie

Innym aspektem, który zachęca przedsiębiorstwa do korzystania z usług agencji zatrudnienia jest wsparcie dostawców usług personalnych w zadaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Agencje pracy tymczasowej są bowiem odpowiedzialne za:

 • Rekrutację pracowników
 • Zatrudnienie oraz prowadzenie akt osobowych personelu
 • Rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzeń
 • Wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne
 • Legalizację zatrudnienia w przypadku pracy obcokrajowców

Bardzo często agencjom pracy powierza się także zadania związane z wprowadzaniem pracowników tymczasowych do krwiobiegu firmy, takie jak np. tłumaczenie szkoleń BHP, wydawanie odzieży roboczej czy tłumaczenie instrukcji stanowiskowych.

Dostawcy usług personalnych w pewien sposób pełnią więc funkcję dodatkowego działu HR, obsługującego pracowników tymczasowych, ale też niejednokrotnie udzielającego wsparcia i dzielącego się wiedzą dotyczącą najlepszych praktyk na rynku pracy.

Chcąc efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi i zwinnie dostosowywać zasoby przedsiębiorstwa do zmieniającej się sytuacji gospodarczej, warto rozważyć wprowadzenie modelu pracy tymczasowej do organizacji. Pozwala on na zapewnienie obsady personalnej, jednocześnie umożliwiając uniknięcie zwiększenia stałych etatów. Jest narzędziem, które wspiera efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Szukasz rozwiązania, które umożliwi Ci elastyczne dostosowanie struktury kadrowej do zmieniających się potrzeb Twojej firmy? Umów się na niezobowiązujące spotkanie i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social