Calendar 13.03.2024

Outsourcing procesowy. Na czym polega usługa outsourcingu? 

PSbg
logo

Outsourcing procesowy to kluczowy element nowoczesnych strategii biznesowych i jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce usług wsparcia biznesu. Umożliwia on firmom skupienie się na ich głównych kompetencjach oraz rozwijanie przewag konkurencyjnych dzięki wydelegowaniu części zadań, procesów lub funkcji na zewnątrz. Jakie zadania przedsiębiorstwa mogą zlecać firmom outsourcingowym? W jaki sposób zewnętrzny zespół specjalistów może przyczynić się do poprawy efektywności i jakości procesów? Jakie są korzyści outsourcingu i czy jest on w pełni bezpieczny?

Zapraszamy do lektury artykułu, z którego dowiecie się m.in.:

 • Jakie rozwiązania outsourcingowe są dostępne na rynku?
 • Czym zajmują się firmy outsourcingowe?
 • Jakie korzyści może odnieść przedsiębiorstwo korzystając z usług outsourcingu?
 • Czy z outsourcingiem procesów wiążą się jakiekolwiek ryzyka?

Outsourcing procesu. Co to jest outsourcing?

Pojęcie outsourcing wywodzi się od trzech angielskich słów Outside – Resource – Using, które można przetłumaczyć jako: korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing procesowy polega na wydzieleniu i przekazaniu określonych zadań, funkcji lub procesów zewnętrznym dostawcom usług, którzy specjalizują się w delegowanym obszarze. Dzięki wyodrębnieniu i powierzeniu określonych czynności, niezwiązanych z core bussinesem, firmie outsourcingowej przedsiębiorstwo uwalnia zasoby osobowe, czasowe i finansowe, które może przekierować na rozwój strategicznych celów i planów.

Z założenia outsourcing ma służyć obniżeniu kosztów operacyjnych, zwiększeniu efektywności i poprawie jakości wykonywanych zadań. Już ponad 100 lat temu Henry Ford, założyciel Ford Company Motors, pisał:

 „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”

Firmy outsourcingowe dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, a także często zasobom technologicznym, dają przedsiębiorstwom możliwość korzystania z najlepszych praktyk, nowoczesnych narzędzi oraz eksperckiego know – how, bez konieczności poszukiwania specjalistów do wewnętrznych struktur, zwiększania wolumenu zatrudnienia czy inwestycji w narzędzia i technologie.

Firma outsourcingowa – w jakich obszarach może wesprzeć biznes zewnętrzny dostawca?

Usługi outsourcingowe mogą dotyczyć wielu różnych dziedzin, dotykać różnych obszarów. Najczęściej w formie outsourcingowej oferowane są:

 • Obsługa kadrowo – płacowa (outsourcing kadrowo – płacowy)
 • Usługi IT (outsourcing procesów teleinformatycznych)
 • Obsługa Klienta (np. obsługa infolinii)
 • Usługi porządkowe (np. sprzątanie hal produkcyjnych czy powierzchni biurowych)
 • Marketing (outsourcing marketingu i field marketingu)
 • Outsourcing sił sprzedaży (zewnętrzny zespół sprzedażowy)
 • Outsourcing logistyczny (np. usługi magazynowania i dostaw do klientów, usługi co-packingu)
 • Outsourcing produkcyjny (np. w zakresie kontroli jakości)

Umowy outsourcingowe – regulacje prawne

W polskim prawodawstwie outsourcing jest pojęciem nienazwanym, dopuszczalnym w świetle swobody zawierania umów. Co do zasady do kontraktów outsourcingowych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Na mocy umowy outsourcingowej przedsiębiorca przekazuje firmie zewnętrznej pewien zakres swojej działalności, zwykle o charakterze pobocznym, pomocniczym. Zyskuje w ten sposób czas i zasoby pozwalające mu skupić się na głównym przedmiocie biznesu i rozwoju pozycji konkurencyjnej.

Rozwiązania outsourcingowe dla firm

Outsourcing jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie z deficytem personelu czy zjawiskiem rotacji w konkretnym obszarze. Braki kadrowe mogą skutecznie hamować rozwój biznesu, jednocześnie powodując konieczność skupienia się na budowaniu zaplecza personalnego zamiast na rozwoju core bussinesu. Wydzielenie newralgicznego procesu, wyodrębnienie działu, który zmaga się z rotacją i przekazanie go pod zarządzanie zewnętrznemu dostawcy może okazać się dobrym rozwiązaniem. Warto przy tym pamiętać, że to outsourcer, czyli firma zewnętrzna, odpowiada za rekrutację, nadzór nad pracownikami, a także ich motywowanie i kontrolowanie.

Outsourcing rekrutacji. Zewnętrzny dział HR dla Twojego przedsiębiorstwa

RPO, czyli Recruitment Process Outsourcing to strategia polegająca na przekazaniu części lub całości procesów rekrutacyjnych firmie zewnętrznej. Zewnętrzni dostawcy zajmujący się procesami rekrutacji posiadają odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne oraz zasoby ludzkie do przeprowadzania rekrutacji end-to-end.

Utrzymujący się na stale niskim poziomie wskaźnik bezrobocia, a także uwarunkowania demograficzne powodują, że deficyty kadrowe stają się problemem dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Rekrutacje przeciągają się w czasie, są coraz droższe i wymagają zaangażowania kilku, a nawet kilkunastu osób. Powierzenie tego procesu zewnętrznemu podmiotowi pozwala na znaczną redukcję kosztów i przyspiesza obsadzenie stanowisk.

Outsourcing logistyki. Wsparcie w logistyce magazynowej

Outsourcing usług logistycznych polega na powierzeniu części lub całości procesów logistycznych zewnętrznemu podmiotowi. Może on dotyczyć np. logistyki magazynowej, a więc magazynowania towaru, jego segregacji, zbierania zamówień czy przygotowywania paczek do wysyłki, lub też logistyki dostaw, czyli dostarczania towarów od producenta do magazynu czy klienta.

Także operatorzy logistyczni korzystają z outsourcingu, powierzając firmom zewnętrznym takie procesy jak np.:

 • Pakowanie
 • Etykietowanie
 • Co-Packing
 • Re-packing
 • Zbieranie zamówień
 • Obsługę zwrotów

Outsourcing produkcji. Rozliczenie za efekty pracy

Przedsiębiorstwa mogą przekazać część lub całość procesów produkcyjnych zewnętrznym dostawcom w ramach outsourcingu produkcji. Zyskują dzięki temu możliwość skupienia się na kluczowych aspektach działalności, a jednocześnie z firmą outsourcingową rozliczają się za efekty, np. wyprodukowane elementy. Również w tym przypadku na zewnątrz można zlecić różne etapy procesu: produkcję komponentów, montaż lub przedmontaż, pakowanie, kontrolę jakości czy dystrybucję. To elastyczne rozwiązanie pomaga szybko i skutecznie dopasować zakres i wielkość współpracy z dostawcą do bieżących potrzeb firmy.

Korzyści outsourcingu

Outsourcing to skuteczne rozwiązanie, które może pomóc firmie podnieść jakość usług, obniżyć koszty i jednocześnie zabezpieczyć ciągłość procesów. Do jego największych zalet zalicza się:

 • Możliwość skupienia na strategicznych celach przedsiębiorstwa

Dzięki przekazaniu odpowiedzialności za część procesów zewnętrznemu dostawcy firma uwalnia zasoby wewnętrzne (czasowe i ludzkie) i dzięki temu ma możliwość koncentracji na głównej działalności, co pozwala na większą efektywność.

 • Redukcja kosztów

Outsourcing pozwala na redukcję kosztów stałych, m.in. związanych z zatrudnieniem pracowników na etacie czy zakupem i wdrożeniem nowoczesnych narzędzi i technologii. Za zapewnienie personelu niezbędnego do jakościowej i terminowej obsługi umowy odpowiada outsourcer. Zazwyczaj dysponuje on także odpowiednim zapleczem technologicznym, dzięki któremu może sprawnie realizować kontrakt.

 • Wzrost jakości i efektywności

Firmy outsourcingowe rozliczane są za efekty swojej pracy, dlatego zależy im na szybszej i zgodnej ze standardami zawartymi w umowie realizacji zlecenia. Obsługa procesów przez firmy outsourcingowe, które mają doświadczenie i wiedzę w danym obszarze, może okazać się znacznie bardziej efektywna i lepsza jakościowo, niż ta, którą przedsiębiorstwo mogłoby zapewnić w ramach zasobów własnych.

 • Elastyczność

Outsourcing, to także sposób na ograniczenie ryzyka związanego z nagłym przerostem struktur wewnętrznych w okresie hossy i ich redukcją w czasie gorszej koniunktury. To rozwiązanie pozwala na płynne dopasowanie skali współpracy, łatwo można zwiększyć lub zmniejszyć zakres wsparcia outsourcingowego.

 • Dostęp do specjalistów i technologii

Outsourcing procesowy polega na wydzieleniu i oddaniu części procesu do realizacji przez zewnętrzny podmiot, który jest specjalistą w danym zakresie. Dzięki temu firma zyskuje dostęp do wykwalifikowanej kadry, eksperckiej wiedzy i doświadczenia w obszarach, które nie są centrum jej działalności.  

Ryzyka outsourcingu

Mimo wielu korzyści, pojawiają się także wątpliwości dotyczące outsourcingu. Czy delegowanie zadań na zewnętrz jest bezpieczne? Czy to rozwiązanie zapewni odpowiednią stabilność procesów? Jakie ryzyka niesie za sobą outsourcing?

 • Utrata jakości – zły wybór dostawcy usług outsourcingowych, niedokładnie spisany SLA może prowadzić do utraty jakości, a w konsekwencji do utraty klientów
 • Uzależnienie od dostawcy – brak terminowości w realizacji zleceń przez zewnętrznego dostawcę może powodować, że główne procesy w firmie się zatrzymają, a przedsiębiorstwo straci płynność
 • Wysokie koszty – dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, eksperckiej wiedzy iwieloletniego doświadczenia może okazać się drogi i znacznie obciążyć budżet
 • Utrata wiedzy i doświadczenia – korzystanie z zewnętrznych zasobów może prowadzić do braku rozwoju wewnątrz organizacji

Outsourcing jest nowoczesną strategią wsparcia biznesu, która z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Jednakże wszelkie decyzje dotyczące outsourcingu powinny być podejmowane po analizie potrzeb przedsiębiorstwa oraz weryfikacji dostawców i usług oferowanych przez nich na rynku. Firmy powinny zastanowić się, czy i które procesy warto outsourcować, a które lepiej realizować w ramach własnych struktur.

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem outsourcingu procesu w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social