Calendar 27.05.2024

Outsourcing procesów biznesowych. Jakie zadania można powierzyć zewnętrznym dostawcom?

PSbg
logo

Sektor usług outsourcingowych w Polsce stale się rozwija. Rośnie także liczba firm zainteresowanych długofalowym wsparciem procesów biznesowych przez zewnętrznych ekspertów. Takie rozwiązanie pozwala bowiem na ograniczenie i lepszą kontrolę kosztów stałych, ułatwia dostęp do nowoczesnych technologii czy specjalistycznego know – how, a także daje przestrzeń na to, aby można było skupić się na kluczowych kwestiach związanych z rozwojem biznesu. Jakie zadania przedsiębiorcy najczęściej zlecają na zewnątrz? Jakie usługi outsourcingowe są dostępne na rynku?

Outsourcing procesów biznesowych (BPO)

Business Process Outsourcing (BPO) to długoterminowa strategia polegająca na przekazywaniu części zadań/procesów biznesowych zewnętrznemu dostawcy.

Zadania powierzane firmie outsourcingowej można podzielić na dwie grupy:

 • Procesy back- office – niezwiązane z obsługą czy pozyskaniem klienta, ale wpływające na funkcjonowanie firmy, np. księgowość, kadry i płace, administracja systemami informatycznymi, przetwarzanie płatności
 • Procesy front – office – zadania związane z obsługą i pozyskaniem klienta, takie jak np. marketing, sprzedaż, obsługa posprzedażowa

Wydzielenie i powierzenie konkretnych funkcji firmom specjalizującym się w danej dziedzinie pozwala na poprawę jakości, redukuje koszty związane m.in. z zatrudnianiem wysokiej klasy ekspertów, wynajmem przestrzeni biurowej czy zapewnieniem odpowiednich narzędzi i systemów pracy.

Przykłady outsourcingu. Jakie zadania można powierzyć zewnętrznemu dostawcy

Szacuje się, że w Polsce z różnego rodzaju usług outsourcingowych korzysta około 65% przedsiębiorstw. Firmy powierzają swoje procesy zewnętrznym specjalistom, dostrzegając wiele zalet takiego rozwiązania.

Outsourcing obsługi prawnej

Outsourcing usług prawnych polega na powierzeniu zewnętrznej firmie całości lub części zadań związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji. W ramach outsourcingu obsługi prawnej przedsiębiorcy mogą liczyć na bieżące doradztwo ekspertów z różnych gałęzi prawa, weryfikację umów z kontrahentami, obsługę postępowań, a także dochodzenie należności czy wsparcie w załatwianiu formalności.

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Dostęp do wysoko wykwalifikowanych prawników z różnych dziedzin prawa
 • Minimalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem wewnętrznych ekspertów
 • Zwiększenie elastyczności i możliwość dostosowania formy wsparcia prawnego do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa

Outsourcing usług marketingowych

Planowanie strategii marketingowej, opracowywanie materiałów wizerunkowych, takich jak np. wizytówki, szablony ofert czy prezentacji, wsparcie w realizacji działań promocyjnych czy wydarzeń specjalnych, a także regularne działania z zakresu marketingu internetowego oraz public relations, to zadania, które firmy chętnie zlecają zewnętrznym dostawcom usług. Brak specjalistycznej wiedzy i zasobów własnych na budowanie i realizację strategii marketingowej sprawia, że wiele przedsiębiorców chętnie korzysta z usług ekspertów od kreowania wizerunku, projektowania stron czy optymalizacji kampanii reklamowych.

Korzyści płynące z outsourcingu usług marketingowych:

 • Brak konieczności utrzymywania własnych struktur marketingowych
 • Dostęp do eksperckiej wiedzy z zakresu Content Marketingu, SEO itp.
 • Minimalizacja obciążeń finansowych związanych z zakupem licencji do specjalistycznych programów graficznych czy analizujących dane
 • Brak nakładów na szkolenia z zakresu marketingu

Outsourcing w logistyce i produkcji

Firmy produkcyjne i logistyczne często decydują się na skorzystanie z usług outsourcingu ze względu na mnogość zadań i procesów, jakie w nich występują. Wydzielenie części z nich i oddanie pod zarządzanie zewnętrznemu podmiotowi pozwala przedsiębiorstwom skupić się na kluczowych dla rozwoju biznesu aspektach działalności.

Popularnym rozwiązaniem w zakresie outsourcingu w tych branżach jest tzw. subcontracting, czyli przeniesienie części lub całości realizacji kontraktu na inny podmiot, chociaż nadal to na głównym wykonawcy usługi ciąży odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia.

Przykład subcontractingu w logistyce

Firma logistyczna świadcząca usługę magazynowania i wysyłki towaru (fulfillment) dla zakładu produkcyjnego zleca agencji outsourcingowej zbieranie i pakowanie zamówień lub obsługę zwrotów. Dzięki temu zajmuje się swoim core businessem, czyli logistyką dostaw (posiada własny magazyn i flotę samochodową), a kwestie związane z rekrutacją, zatrudnieniem, szkoleniem i badaniem efektywności pracowników zbierających zamówienia czy obsługujących zwroty powierza zewnętrznemu partnerowi.

Outsourcing w logistyce może obejmować takie procesy jak np.:

 • Magazynowanie produktów
 • Pakowanie i sortowanie towarów
 • Kompletowanie zamówień
 • Etykietowanie
 • Obsługę zwrotów i reklamacji

Outsourcing procesów produkcyjnych. Przykłady

W procesach produkcyjnych, które nie są z reguły jednoetapowe, zewnętrznym dostawcą zleca się zwykle prace poboczne, takie jak pakowanie, montaż wstępny czy kontrolę jakości. Coraz częściej też przedsiębiorstwa decydują się na oddanie całej linii, a nawet parku maszynowego do obsługi przez zewnętrznego dostawcę specjalizującego się np. w rekrutacji i zarządzaniu zespołami inżynierów lub operatorów maszyn.

Korzyści z outsourcingu w logistyce i na produkcji

 • Redukcja kosztów operacyjnych, np. tych związanych ze stratami w surowcach czy półproduktach i opakowaniach
 • Redukcja kosztów zatrudnienia, ponieważ to outsourcer odpowiada za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi procesu, a przedsiębiorstwo rozlicza się z dostawcą usług za efekty pracy
 • Możliwość koncentracji na strategicznych celach działalności
 • Zwiększenie efektywności i jakości działań, dzięki dobrze skonstruowanej umowie outsourcingowej
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i najlepszych praktyk dostępnych na rynku
 • Precyzyjne planowanie kosztów

Outsourcing w field marketing

Zadania związane z obszarem field marketingu, które przedsiębiorstwa często zlecają na zewnątrz to np. outsourcing sił sprzedaży, merchandising oraz przeprowadzanie audytów i analiz biznesowych. W przypadku outsourcingu sił sprzedaży eksperci zewnętrzni, bazując na własnych zasobach, odpowiadają kompleksowo za proces pozyskiwania klientów i sprzedaży produktów lub usług firmy.

Korzyści z outsourcingu w field marketingu:

 • Uwolnienie zasobów własnych i możliwość skupienia się na rozwoju kluczowych kompetencji
 • Brak konieczności rekrutacji i zatrudnienia handlowców w ramach własnej struktury
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi np. z zakresu mapowania procesu zakupowego
 • Optymalizacja kosztów, związana m.in. z brakiem konieczności utrzymania floty samochodowej czy systemów CRM

Outsourcing procesów związanych z IT

Outsourcing procesów IT polega na przekazaniu części swoich zadań związanych np. z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, pod opiekę zewnętrznych specjalistów. W tym przypadku outsourcing pozwala nie tylko uniknąć kosztownego i długiego procesu rekrutacji ekspertów z dziedziny IT, ale daje także możliwość skorzystania z usług profesjonalistów niedostępnych na lokalnym rynku.

Korzyści z outsourcingu IT:

 • Minimalizacja kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury IT
 • Szybsze wdrożenie produktu lub usługi dzięki współpracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Brak wydatków związanych z rekrutacją i zatrudnieniem ekspertów
 • Dostęp do najlepszych technologii i narzędzi nowej generacji

Outsourcing usług HR

Outsourcing usług HR polega na powierzeniu zewnętrznemu dostawcy całości lub części funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ma on na celu redukcję kosztów oraz poprawę jakości i efektywności procesów HR w firmie. Daje również możliwość dostępu do eksperckiej wiedzy oraz najlepszych praktyk stosowanych na rynku.

W obszarze HR do najczęściej outsourcowanych procesów należą:

 • RPO – Recruitment Process Outsourcing, czyli outsourcing rekrutacyjny

Usługi outsourcingowe w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych obejmują szereg zadań związanych z pozyskaniem talentów dla organizacji. Firmy najczęściej korzystają ze wsparcia doświadczonych specjalistów HR, aby obsadzać stanowiska średniego szczebla oraz przeprowadzać procesy rekrutacyjne na stanowiska kluczowe dla organizacji. W tym modelu zewnętrzni konsultanci odpowiedzialni są zarówno za zamieszczanie ogłoszeń, direct searching, jak i przeprowadzanie selekcji aplikacji, organizację rozmów rekrutacyjnych, weryfikację referencji czy przeprowadzenie dodatkowych testów kompetencji.

 • Outsourcing kadrowo – płacowy

Outsourcing kadrowo – płacowy polega na zleceniu zewnętrznej firmie, w ramach umowy outsourcingowej, zadań związanych z zarządzaniem dokumentacją pracowniczą, jak i rozliczaniem wynagrodzeń. Dostawca usług outsourcingowych zajmuje się kompletowaniem dokumentów, przygotowaniem niezbędnych druków i umów, a także przejmuje na siebie obowiązek terminowego i prawidłowego naliczania płac.

 • Szkolenia i rozwój

Firmom zewnętrznym niejednokrotnie powierza się opracowanie, koordynację oraz realizację planów rozwojowych dla kadry różnego szczebla. Szkolenia mogą obejmować zarówno rozwój umiejętności twardych, jak i miękkich. Usługa outsourcingu w zakresie szkoleń i rozwoju obejmuje także systematyczną ocenę skuteczności prowadzonych działań rozwojowych oraz wsparcie w optymalizacji kosztów.

Korzyści z outsourcingu usług HR:

 • Redukcja kosztów związanych z rekrutacją, rozwojem i zarządzaniem zespołem wewnętrznym
 • Optymalizacja kosztów związanych z przeprowadzaniem procesów rekrutacji (systemy ATS, ogłoszenia rekrutacyjne, czas specjalistów wewnętrznych)
 • Redukcja problemów związanych z pozyskaniem personelu o odpowiednich kompetencjach i kulturze pracy
 • Dostęp do eksperckiej wiedzy specjalistów, mentorów i trenerów biznesu
 • Zapewnienie doradztwa na najwyższym poziomie i w oparciu o aktualne trendy biznesowe

Outsourcing usług biznesowych stał się nieodłącznym elementem strategii wielu przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Dzięki tej usłudze firmy mogą skupić się na kluczowych dla rozwoju biznesu działaniach, jednocześnie obniżając koszty stałe i zyskując dostęp do wiedzy oraz nowoczesnych narzędzi i technologii. Outsourcing jest rozwiązaniem, które pomaga osiągnąć wyższą efektywność i skutecznie budować pozycję konkurencyjną na rynku. Warto zastanowić się, które procesy w przedsiębiorstwie mogłyby być efektywniej realizowane na zewnątrz, skutecznie przyczyniając się do poprawy rentowności firmy i pomagając jej osiągać długofalowe cele strategiczne.

Szukasz partnera, który skutecznie przejmie od Ciebie część zadań? Od lat wspieramy przedsiębiorstwa w rozwoju, świadcząc usługi outsourcingu w logistyce, produkcji oraz HR. Stawiamy na efektywne procesy i mierzalne rezultaty.

Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy pomóc Ci zoptymalizować koszty bez utraty jakości.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social