Calendar 08.03.2024

Agencja pracy tymczasowej – co to jest?

PSbg
logo

Niepewne otoczenie gospodarcze, dynamiczne zmiany na rynku, coraz większa i silniejsza konkurencja powodują, że przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych narzędzi, które wesprą je w zwinnym dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi takim rozwiązaniem jest bez wątpienia praca tymczasowa. Usługa świadczona przez doświadczone agencje zatrudnienia pozwala na szybkie i elastyczne zarządzanie strukturą kadrową, zapewnia niezbędne wsparcie w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej, a jednocześnie optymalizuje wydatki związane z rekrutacją i utrzymaniem pracowników.

Co to jest agencja pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej to podmioty prowadzące działalność regulowaną polegającą na rekrutacji, zatrudnieniu, a następnie skierowaniu do pracy i rozliczeniu wynagrodzenia pracowników tymczasowych za zadania wykonywane na rzecz pracodawcy użytkownika.

Do prowadzenia agencji pracy tymczasowej konieczne jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu oraz wpis do KRAZ

WAŻNE!
Praca tymczasowa, zwana także leasingiem pracowników, jest specyficzną formą zatrudnienia. Reguluje ją ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 09 lipca 2003 roku, w której znajdziemy m.in. informacje o tym, jakie powinny być warunki pracy oraz stanowiska pracy oferowane pracownikom leasingowym, a także jakie są prawa i obowiązki wszystkich trzech stron umowy. Trzech, bo charakterystyczną cechą zatrudnienia tymczasowego jest to, że łączy ono trzy podmioty: agencję pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego oraz pracodawcę użytkownika, czyli przedsiębiorstwo korzystające z leasingu pracowniczego.

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Usługa pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu przez agencję pracowników, którzy kierowani są następnie do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Zadaniem agencji zatrudnienia jest tym przypadku znalezienie kandydatów chętnych przyjąć ofertę pracy, zatrudnienie ich na określonych w umowie z klientem warunkach, a także rozliczenie ich czasu pracy oraz odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracownicy tymczasowi zatrudniani są przez agencje pracy i to ona odpowiada za wszelkie sprawy kadrowe, takie jak wystawianie zaświadczeń, świadectw pracy, naliczanie wynagrodzeń czy prowadzenie akt osobowych. Dzięki temu klienci agencji nie muszą obciążać własnych działów kadrowo–płacowych kolejnymi obowiązkami w związku z sezonowym lub niespodziewanym peakiem. Istotne jest też to, że to agencja w pierwszej kolejności jest adresatem kontroli z instytucji publicznych, np. PIP czy Straży Granicznej, jeśli zatrudnienie zewnętrzne dotyczy obcokrajowców.

Na czym zarabia agencja pracy tymczasowej?

Na rynku pracy pokutuje mit, że agencje zatrudnienia zarabiają na wynagrodzeniu pracowników tymczasowych. Wiele osób uważa, że firmy pośredniczące w zatrudnieniu pobierają opłaty od kandydatów za znalezienie pracy i późniejszą obsługę pracownika. Nic bardziej mylnego.

To pracodawcy, a więc przedsiębiorstwa zainteresowane zatrudnieniem pracowników tymczasowych, pokrywają wynagrodzenie agencji pracy. Do kosztów wynagrodzenia pracownika tymczasowego, oprócz obciążeń wynikających wprost z polskiego prawodawstwa (m.in. kosztów ubezpieczeń społecznych), doliczana jest marża agencji pracy, którą w całości pokrywa klient.

Ustawa regulująca leasing personalny wskazuje wprost, że pracownicy tymczasowi nie mogą ponosić kosztów związanych ze znalezieniem pracy przez agencję czy samym zatrudnieniem i późniejszą obsługą kadrowo – płacową.

Kiedy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej?

Najczęściej na wprowadzenie pracowników tymczasowych do krwiobiegu firmy decydują się przedsiębiorstwa, których działalność cechuje się sezonowością i które potrzebują dodatkowych rąk do pracy wyłącznie w okresie peaku. Często ze wsparcia agencji pracy korzystają także pracodawcy, którzy ze względu na niepewną sytuację rynkową chcą uelastycznić strukturę kadrową. Innym powodem, dla którego firmy decydują się na leasing pracowniczy, jest chęć rozszerzenia załogi o obcokrajowców, których agencje pozyskują szybko i skutecznie, a do tego zajmują się także całym procesem legalizacji.

Dzięki współpracy z agencją pracy tymczasowej znaczna część obowiązków związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników zostaje scedowana na zewnętrznego dostawcę rozwiązań personalnych.

To agencja zatrudnienia odpowiada za:

 • rekrutację pracowników zgodnie z wytycznymi stanowiskowymi
 • zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie ich teczek osobowych
 • rozliczenie czasu pracy oraz naliczenie i wypłatę wynagrodzeń
 • odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne
 • legalizację pracy w przypadku zatrudnienia obcokrajowców

Korzystając z usługi pracy tymczasowej Pracodawca Użytkownik, zyskuje pracowników gotowych do pracy przy minimum formalności.

Personnel Service jest wiodącą agencją pracy tymczasowej w Polsce. Od ponad 10 lat skutecznie rekrutujemy pracowników z Polski oraz krajów Europy Wschodniej do zakładów produkcyjnych i firm logistycznych w Polsce i za granicą.

Jesteś zainteresowany wsparciem personalnym w logistyce magazynowej?

Szukasz pracowników na produkcję?

Skontaktuj się z nami.

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social