Calendar 23.04.2024

Agencja pracy tymczasowej, agencja doradztwa personalnego i agencja rekrutacyjna – podobieństwa i różnice

PSbg
logo

Dzisiejszy świat zmienia się dynamicznie. Firmy, mierzące się z sytuacją wysokiej niepewności gospodarczej, muszą jednocześnie utrzymywać jak najwyższy poziom efektywności swoich procesów. W tym kontekście zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa kluczową rolę, a managerowie HR są strategicznymi partnerami w budowaniu pozycji i konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw. Tworzenie skutecznych, elastycznych i zwinnych procesów HR jest nie tylko wyzwaniem, ale koniecznością w stale zmieniającym się otoczeniu.

Agencje pracy tymczasowej, doradztwa personalnego czy biura rekrutacyjne stanowią istotne ogniwo w systemie zwinnego zarządzania personelem. Choć na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że podmioty te świadczą te same usługi, to jednak każdy z nich ma swoje unikalne cele i obszary działania. Oferuje też inne korzyści dla klientów.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • Na czym polegają usługi pośrednictwa pracy?
 • Czym jest zatrudnienie zewnętrzne?
 • Kim są pracownicy agencji pracy?
 • Kiedy pracownicy tymczasowi mogą pomóc Twojej firmie?
 • Doradztwo personalne i rekrutacja specjalistów – czy możesz liczyć na wsparcie agencji w rekrutacji specjalistów?
 • Jak wybrać najlepsze biuro pośrednictwa pracy?

Agencje zatrudnienia – co to jest? Rodzaje i zakres zadań

Agencje zatrudnienia, to podmioty funkcjonujące na rynku pracy spełniające określone funkcje i zadania wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pojęcie „agencja zatrudnienia” jest pojęciem szerokim i obejmuje zarówno podmioty świadczące usługi z zakresu pośrednictwa pracy, jak i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego czy pracy tymczasowej. Działalność agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

Firma będąca agencją zatrudnienia może świadczyć wszystkie wyżej wymienione usługi lub tylko niektóre z nich.

Biuro pośrednictwa pracy – łączy kandydatów z pracodawcami

Usługi pośrednictwa pracy polegają na łączeniu kandydatów do pracy z pracodawcami. Do zadań pracowników agencji pośrednictwa pracy należy przede wszystkim:

 • Wsparcie osób poszukujących zatrudnienia w znalezieniu pracy
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o określonych kompetencjach
 • Pozyskiwanie i rozpowszechnianie ofert pracy
 • Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (rekrutacje do pracy za granicą)
 • Kierowanie cudzoziemców do zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Pośrednictwem pracy zajmują się np. powiatowe urzędy pracy. Mogą one kierować bezrobotnych i poszukujących pracy zarówno do zatrudnienia tymczasowego, jak i stałego. Znaleźć pracę kandydatom a pracowników przedsiębiorstwom pomagają także agencje pracy, które rekrutują pracowników w ramach usługi rekrutacji stałych.

Doradztwo personalne. Nie tylko rekrutacja i selekcja pracowników na kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie

Usługa doradztwa personalnego to profesjonalny serwis świadczony przez biura pracy lub konsultantów biznesowych. Polega on na:

 • Analizie zatrudnienia u pracodawców, w tym określeniu kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych pracownikom do wykonywania pracy
 • Wskazywaniu możliwych źródeł pozyskania kandydatów na określone stanowisko i warunki pracy
 • Weryfikacji potencjalnych pracowników pod kątem posiadania oczekiwanych kwalifikacji zawodowych

Agencje doradztwa personalnego, dzięki doświadczeniu i znajomości najlepszych praktyk wspierają działy HR w projektowaniu procesów, zarządzaniu rekrutacjami oraz pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów w organizacji.

Agencja rekrutacyjna łączy funkcje pośrednika pracy i doradcy personalnego

Rekrutacje specjalistów średniego i wysokiego szczebla, w tym także na kluczowe stanowiska w organizacji są niezmiernie czasochłonne oraz kosztowne. Wymagają także posiadania odpowiednich zasobów (np. systemu ATS) do przeprowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacji. Dlatego coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na zlecenie na zewnątrz poszukiwania kandydatów na istotne, z punktu widzenia firmy, stanowiska.

Zadaniem agencji rekrutacyjnych jest właściwe zaprojektowanie procesu rekrutacji, przeprowadzenie go w sposób profesjonalny, a finalnie dostarczanie przedsiębiorcom kandydatów, o określonych kompetencjach i predyspozycjach.

Współpracując z wiodącą agencją zatrudnienia, która specjalizuje się w rekrutacjach stałych, można liczyć nie tylko na przygotowanie i dystrybucję ogłoszeń o pracę na popularnych portalach, ale również na wykorzystanie metod docierania do kandydatów, którzy nie poszukują aktywnie pracy. Co więcej, doradcy personalni zatrudnieni w firmach rekrutacyjnych pomogą ustalić, czy oferowane przez przedsiębiorstwo warunki pracy są konkurencyjne, jakie oczekiwania mają kandydaci, a także będą potrafili przeprowadzić skuteczne testy kompetencyjne (np. AC/DC).

Agencja pracy tymczasowej – jak może pomóc Twojej firmie?

Praca tymczasowa, zwana także leasingiem pracowników, jest specyficzną formą zatrudnienia. Reguluje ją ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 09 lipca 2003 roku, w której znajdziemy m.in. informacje o tym, jakie powinny być warunki pracy oraz stanowiska pracy oferowane pracownikom leasingowym, a także jakie są prawa i obowiązki wszystkich trzech stron umowy. Trzech, bo charakterystyczną cechą zatrudnienia tymczasowego jest to, że łączy ono trzy podmioty: agencję pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego oraz pracodawcę użytkownika, czyli przedsiębiorstwo korzystające z leasingu pracowniczego.

Na czym polega usługa pracy tymczasowej i kiedy opłaca się z niej skorzystać?

Usługa pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu przez agencję pracowników, którzy kierowani są następnie do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Zadaniem agencji zatrudnienia jest tym przypadku znalezienie kandydatów chętnych przyjąć ofertę pracy, zatrudnienie ich na określonych w umowie z klientem warunkach, a także rozliczenie ich czasu pracy oraz odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Najczęściej firmy decydują się skorzystać ze wsparcia agencji pracy, wtedy gdy:

 • Potrzebują w krótkim czasie znaleźć i zatrudnić dużą liczbę pracowników (rekrutacje ad hoc)
 • Chcą uelastycznić strukturę zatrudniania, umożliwiając jej szybkie dopasowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa
 • Są zainteresowane zatrudnieniem cudzoziemców, ale nie mają wystarczającego know – how i struktur pozwalających na ich skuteczną rekrutację

Pracownicy tymczasowi zatrudniani są przez agencje pracy i to ona odpowiada za wszelkie sprawy kadrowe, takie jak wystawianie zaświadczeń, świadectw pracy, naliczanie wynagrodzeń czy prowadzenie akt osobowych. Dzięki temu klienci agencji nie muszą obciążać własnych działów kadrowo–płacowych kolejnymi obowiązkami w związku z sezonowym lub niespodziewanym peakiem. Istotne jest też to, że to agencja w pierwszej kolejności jest adresatem kontroli z instytucji publicznych, np. PIP czy Straży Granicznej, jeśli zatrudnienie zewnętrzne dotyczy obcokrajowców.

Agencja pracy tymczasowej i stałej. Czy agencje pracy mogą być skutecznym partnerem biznesowym?

Jak już wspomnieliśmy, zwykle rekrutacje stałe dotyczą stanowisk specjalistycznych. Jednak zdarza się, że agencja zatrudnienia rekrutuje pracowników produkcyjnych do bezpośredniego zatrudnienia przez klienta. Takie rekrutacje zwykle mają charakter wielko wolumenowy i pojawiają się, wtedy gdy np. przedsiębiorstwo otwiera nową halę produkcyjną. Agencje pracy tymczasowej świetnie odnajdują się w rekrutacjach na stanowiska niższego szczebla. Mają sprawdzone sposoby docierania do kandydatów i zoptymalizowany proces obsługi dużej liczby pracowników jednocześnie. Przewagą znaczącej części z nich jest także szybkie i legalne zatrudnianie cudzoziemców – a tego coraz częściej oczekują pracodawcy.

Warto jednak wspomnieć, że wiele agencji pracy tymczasowej posiada także wyspecjalizowane linie biznesowe świadczące usługi rekrutacji specjalistycznych. Dzięki doświadczeniu w wielu branżach i środowiskach pracy, a także szerokiej sieci kontaktów, specjaliści ds. rekrutacji z agencji pracy skutecznie pozyskują ekspertów, którzy następnie są zatrudniani bezpośrednio w strukturach klientów agencji.

Biuro pośrednictwa pracy za granicą. Czy warto zaufać polskiej agencji zatrudnienia?

Bez względu na to, czy posiadasz oddziały firmy za granicą i do nich właśnie poszukujesz pracowników, czy zastanawiasz się nad wsparciem lokalnego zespołu pracownikami z zagranicy, dobra agencja zatrudnienia będzie mogła Ci pomóc i skutecznie uzupełnić wakaty. Dlaczego warto skorzystać z pomocy polskiej agencji zatrudnienia?

W przypadku rekrutacji pracowników z Polski do pracy za granicą firmom funkcjonującym na lokalnym rynku pracy będzie łatwiej dotrzeć do kandydatów. Wzbudzą też one większe zaufanie – potencjalny pracownik będzie mógł przyjść do biura, zadać pytania konsultantom, dopytać o interesujące go szczegóły. Lokalne agencje pracy mają również know-how niezbędny do przeprowadzania skutecznej rekrutacji – wiedzą, jakie są oczekiwania kandydatów, gdzie powinny zostać umieszczone oferty i w jakiej formie wzbudzą największe zainteresowanie.

Jeśli natomiast interesuje Cię zatrudnienie cudzoziemców do zakładów produkcyjnych czy firm logistycznych w Polsce, to rodzime agencje zatrudnienia także mają wiele do zaoferowania. Przede wszystkim doświadczenie w procesach legalizacyjnych i znajomość przepisów prawa obowiązującego w Polsce. Warto zwrócić uwagę na podmioty, które rozwinęły swoje struktury także poza granicami naszego kraju i posiadają swoje oddziały w państwach trzecich.

Wybór najlepszej agencji zatrudnienia. Jak to zrobić?

Wybierając partnera do współpracy, trzeba w pierwszej kolejności określić swoje potrzeby i cele. Jeśli interesuje Cię usługa rekrutacji stałych, to szukaj firm, które odnoszą na tym polu sukcesy. Jeśli myślisz o rekrutacji wielko wolumenowej lub pracy tymczasowej, to zastanów się, czy w grę wchodzi także zatrudnienie cudzoziemców. Jeśli tak – szukaj agencji, która posiada odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Zawsze warto zweryfikować opinie na rynku o konkretnych podmiotach – np. zapytać firm w okolicy z czyich usług korzystają lub korzystały w przeszłości i kogo mogą polecić.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać przed podpisaniem umowy z jakąkolwiek firmą świadczącą usługi personalne, jest sprawdzenie jej w KRAZ.

Czym jest KRAZ? Jak sprawdzić agencję pracy tymczasowej?

KRAZ to w rozwinięciu Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia. Wpis do niej musi posiadać każdy przedsiębiorca, który planuje świadczyć usługi z zakresu pośrednictwa pracy (np. wsparcia pracodawców w poszukiwaniu pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych i odwrotnie), doradztwa personalnego (np. wskazywanie źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na konkretne stanowiska pracy), poradnictwa zawodowego (np. udzielania pomocy w wyborze ścieżki zawodowej czy wsparcia w przekwalifikowaniu) oraz pracy tymczasowej.

Rejestr prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji zatrudnienia. Ma on charakter jawny, a weryfikacja wszystkich wpisów możliwa jest przez stronę internetową: STOR – System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (praca.gov.pl)

Przed podjęciem współpracy z jakimkolwiek dostawcą usług personalnych warto zweryfikować czy widnieje on w KRAZ oraz może działać w zakresie interesującej nas usługi (np. pracy tymczasowej).

Share

Spodobał Ci się artykuł?

Udostępnij go dalej!

Zobacz podobne artykuły

  Zadzwoń lub napisz do nas.

  Telephone Skontaktujemy się z Tobą w 2h. Pracujemy w godzinach: 9:00-17:00

  Skontaktuj się ze mną

  PS Logo

  ul. Sucha 3 piętro 3, 50-086 Wrocław

  Fire Grupa Kapitałowa
  Personnel Service

  Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 451 295,00 PLN, opłacony w całości.

  socialsocialsocialsocial
  social